Provoz chovu prasnic
Chlístov


Původní provoz chovu prasnic a odchovu selat pocházely ze 70. let. Postupem času a genetiky se však stala farma zcela zastaralou a k modernímu chovu a potřebám zvířat nevyhovující a proto byla v roce 2009 uzavřena. Využíván byl jen částečně dochov selat. Na podzim roku 2019 byla kompletně zrekonstruována a vybavena moderní technologií, která zaručuje zvířatům neustálý komfort. Prasnice začínají svůj cyklus na eroscentru, kde jsou inseminovány, v této části provozu jsou ustájeny jak v individuálních boxech, tak i ve skupinových kotcích po 4 – 6 kusech. Po zabřeznutí jsou přesunuty na březárnu, kde jsou po dobu 85 dní ustájeny ve velkém prostoru po 45 kusech a krmeny automatickými krmnými boxy. Výhodou těchto boxů je snížení stresu. Prasnice si chodí pro určenou dávku krmiva dle své potřeby po celých 24 hodin. Z březárny následně odchází na porodnu, kde se prasnice oprasí a odchová nám v jednom vrhu přibližně 12 – 14 selat. Po odstavu následuje opět přesun na eroscentrum. Odstavená selata putují na předvýkrm do Ještětic, který zahájil svůj provoz po rekonstrukci v květnu 2020.

vedoucí
602 646 657


Kontaktní údaje

Telefon: +420 494 535 718
Email: info@dzv-rk.cz
IČO: 47468050
DIČ: CZ47468050

DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
čp. 141
Černíkovice
517 04