O společnosti


1. 1. 1973 vznikl Společný zemědělský podnik pro živočišnou výrobu v Rychnově nad Kněžnou. Postupně vznikaly jednotlivé provozy. Semechnická drůbežárna vstupovala do podniku s počtem 41.000 ks slepic, chov prasat v Brocné s 300 ks prasnic, chov prasat v Chlístově 440 ks prasnic. V roce 1977 byla zahájena výstavba provozu Kostelecká Lhotka – velkovýkrmna prasat. Dokončena byla v roce 1981. Tak vznikaly základy pro dnešní společnost , která vznikla transformací 1. 1. 2002, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. Společnost se v současnosti zabývá výrobou vepřového masa a to na provozech v Ještěticích a Kostelecké Lhotce a výrobou konzumních vajec v drůbežárně v Semechnicích. Svojí produkcí těchto dvou komodit je největším výrobcem v okrese a nezanedbatelná produkce je to i v krajském měřítku. Na provozech Semechnice i Kostelecká Lhotka byla v roce 2004 zpracována a následně i schválena dokumentace Integrovaného povolení (IPPC) a správné zemědělské praxe Krajským úřadem v Hradci Králové a jeho následnou kontrolou provozy dokazují, že plní požadavky legislativy. Dodržováním závazných ukazatelů podnik jako celek snižuje vliv na životní prostředí a splňuje nejvyšší standardy pro pohodu zvířat (welfare). Podnik zaměstnává v současnosti okolo 45 zaměstnanců. Zápis o změně sídla je v obchodním rejstříku proveden k 13.7.2020.

GDPR Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana oznamovatelů – informace pro oznamovatele

Kontakt


Pracovní doba celé společnosti je od 6:00 do 14:30 hodin.
Společnost je zapsána na obchodník rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spis. zn. B 2219

 Adresa

čp. 141
Černíkovice
517 04

 Telefon

607 008 434

 Email

info@dzv-rk.cz

Kontaktní údaje

Telefon: +420 494 535 718
Email: info@dzv-rk.cz
IČO: 47468050
DIČ: CZ47468050

DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
čp. 141
Černíkovice
517 04