Provoz chovu prasnic
Ještětice


Farma Ještětice se zabývá výrobou selat. 400 ks prasnic zajišťuje z 50% dodávku selat pro výkrmnu prasat Kostelecká Lhotka. Provoz v Ještětících byl zahájen rekonstrukcí staré mléčné farmy v roce 1998. Farma se skládá z více částí a to eroscentra, březárny, poroden a předvýkrmu. Prasnice začínají svůj cyklus na eroscentru, kde jsou inseminovány, v této části provozu jsou ustájeny jak v individuálních boxech (po dobu nejnutnější k inseminaci a do sonografického vyšetření březosti), tak ve skupinových kotcích po 6 – 8 ks. Po zabřeznutí jsou plemenice přesunuty na březárnu, kde je čeká cca 85 dní pohody, klidu a přípravy na mateřství. Zde jsou prasnice ustájeny ve velkém prostoru ve skupinách po 60 - 70 kusech na hluboké podestýlce a krmeny jsou automatickými krmnými boxy. Výhodou těchto boxů je snížení stresu. Prasnice si chodí pro určenou dávku krmiva dle své potřeby po celých 24 hodin. Z březárny následuje po řádné dezinfekci zvířat přesun na porodnu, kde se prasnice oprasí a odchovají nám na jednom vrhu 11 - 12 selat. Po odstavu následuje opět přesun na eroscentrum. Selata jdou z porodny na předvýkrm, kde jsou cca 40 – 45 dní, dokud nedosáhnou 25 kg živé hmotnosti. Poté je čeká přesun na výkrmnu prasat v Kostelecké Lhotce.

Roman Hofírek
vedoucí
602 646 657
Provoz
494 596 469


Kontaktní údaje

Telefon: +420 494 535 718
Email: dzv.rk@unet.cz
IČO: 47468050
DIČ: CZ47468050

DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.
V Grundě 511
Doudleby nad Orlicí
517 42